Αρχική Η Εταιρία Υπηρεσίες Έργα - Φώτο Νέα Συνεργασίες Προμηθευτές Επικοινωνία
Στεγάνωση τοιχίων υπογείων

α) Στεγάνωση τοιχίων υπογείου εξωτερικά πριν την επιχωμάτωση με εφαρμογή τσιμεντοειδούς κονιάματος, μεμβράνης (PVC,TPO) ή ασφαλτικής μεμβράνης.

β) Στεγάνωση τοιχίων υπογείων χώρων σε υφιστάμενες κατασκευές με την εφαρμογή τσιμεντοειδών κονιαμάτων κατάλληλα για την αντιμετώπιση αρνητικών πιέσεων
 

 


Πιστοποιήσεις - Βεβαιώσεις
 
 
 
 
   


 Η Εταιρία  |  Υπηρεσίες  |  Έργα - Φώτο  |  Νέα  |  Συνεργασίες  |  Προμηθευτές  |  Επικοινωνία    teCa Μονωτική
Κοτυαίου 5 & Αγ. Αναστασίας - Ν. Ιωνία , 14232
Τηλ: 2130045378
Fax: 2130046554
E-mail: info@tecα-monotiki.gr 
Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr