Αρχική Η Εταιρία Υπηρεσίες Έργα - Φώτο Νέα Συνεργασίες Προμηθευτές Επικοινωνία
Θερμομονώσεις δωμάτων

Θερμομόνωση δωμάτων με την τοποθέτηση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης (Dow, Fibran), πετροβάμβακα (κυρίως σε μεταλλικές στέγες) ή σύνθετου θερμομονωτικού πλακιδίου σε μη βατά δώματα κατάλληλο για δώματα ελάχιστου φορτίου πλακόστρωσης.

Η επιλογή του πάχους του θερμομονωτικού υλικού γίνετε πάντα λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα θερμομονωτική του επάρκεια (για παλαιό κτήριο) ή την ενεργειακή μελέτη (για νέο κτίριο) σε συνδυασμό με την κλιματική ζώνη (περιοχή) που βρίσκεται το κτίριο, τη χρήση του και τα δομικά στοιχεία που αποτελείται.


Πιστοποιήσεις - Βεβαιώσεις
 
 
 
 
   


 Η Εταιρία  |  Υπηρεσίες  |  Έργα - Φώτο  |  Νέα  |  Συνεργασίες  |  Προμηθευτές  |  Επικοινωνία    teCa Μονωτική
Κοτυαίου 5 & Αγ. Αναστασίας - Ν. Ιωνία , 14232
Τηλ: 2130045378
Fax: 2130046554
E-mail: info@tecα-monotiki.gr 
Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr